Utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ

Consilierii USB, la propunerea unor părinţi şi prin implicarea susţinută a consilierului Cristian Bulfon, dar cu sprijinul şi al altor consilieri şi membri USB Sector 1, au promovat:

“Proiect de hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unitatilor de invatamant preuniversitar administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.”

Prezenta hotărâre se aplică tuturor unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 care dispun de curți și terenuri de sport în aer liber, și de pază în regim permanent, cu excepția celor de învățământ preșcolar.

Este permis accesul gratuit tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, domiciliați în sectorul 1 sau care studiază la o unitate de învăţământ de stat de pe raza sectorului 1, denumiţi în continuare utilizatori, la curțile și terenurile de sport exterioare ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția celor de învățământ preșcolar, indiferent dacă aparţin şcolilor respective sau nu, cu condiţia ca aceştia să se încadreze grupei din care unitatea de învăţământ face parte, conform structurii de învăţământ din România,   respectiv: învăţământ primar şi secundar inferior (I), învăţământ primar, secundar inferior şi secundar superior (II) şi învăţământ secundar superior (III)), in vederea desfasurarii activitatilor sportive.

Prin activitate sportivă se ințelege activitatea fizică, desfășurată individual, în grup sau pe echipe, menită să intărească condiția fizică a participanților sau practicată în scop recreativ.

Echipa de proiect – Cristian Bulfon

Update 17.10.2016: proiectul a trecut de dezbaterea şi de consultarea publică din dată de 27 septembrie şi a fost aprobat în şedinţa de Consiliu Local Sector 1 în dată de 29 septembrie 2016.

Update 15.08.2016: până la data de 01.09.2016, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ de mai sus.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se vor transmite:
– pe adresa [email protected];
– prin poştă, pe adresa Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Bdul Banu Manta nr.9, sector 1, Bucureşti.

Update 25.09.2016: deși proiectul a fost votat în unanimitate pe 29.sep.2017, la un an distanță el nu a fost pus în aplicare decât de o singură școală, respectiv Școala Nr. 7 din Sectorul 1. Salutăm încă o dată pe această cale decizia directorului școlii și reamintim celorlalți directori de școli că Hotărârile de Consiliu Local sunt Obligatorii. Vom protesta în continuare față de acest refuz fățiș al Primăriei de a implementa o hotărâre benefică pentru copiii din sector!
UPDATE: Recent și Liceul Bulgar a pus în aplicare această hotărâre.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.