Stabilirea destinaţiei funcţionale a Pieţei Amzei (clădire şi platou) ca piaţă agroalimentară tradiţională şi ca obiectiv turistic

Piaţa Amzei a fost înfiinţată în 1841 şi face parte conform HGGMB nr. 279/2000 din zona protejată nr. 28 Amzei, zona caracterizată printr-un ţesut rezidenţial tradiţional tipic, unicat la nivel internaţional, cu un fond construit de valoare arhitecturală ridicată. Este piaţa agroalimentară cu locaţia cea mai centrală din Bucureşti în proximitatea multor alte obiective de interes şi monumente istorice.

Piața se află pe Traseul Turistic TUB recomandat de Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, asumat şi în curs de amenajare de către primăria Municipiului Bucureşti. Remodelarea Pieţei este în plină desfăşurare.

Piaţa Amzei are potenţial de a deveni o piaţă turistică, combinând piaţa de legume-fructe, magazine agro-alimentare şi piaţa volantă cu produse tradiţionale şi artizanale. În toate marile oraşe există astfel de pieţe, fiind promovate de municipalităţi ca obiective turistice, de exemplu în Barcelona – La Boqueria, Londra – Bourough Market sau Marche Raspail în Paris.

Locuitorii din zona Amzei au manifestat explicit nevoia pentru produse agro-alimentare locale şi proaspete, pe care să le poată cumpăra la preţuri decente direct de la producători. Pentru ei revitalizarea acestei zone ar însemna o redobândire a identităţii locului şi prilej de mândrie. Micilor producători de produse naturale, locale, tradiţionale li se oferă o piaţă de deschidere şi astfel vor fi încurajaţi producătorii locali.

Proiectul prevede că spaţiul ocupat de parterul clădirii căt şi spaţiul exterior (platoul) vor avea destinaţia de comerţ de tip piaţă la tarabă de produse alimentare, fructe, legume, flori, produse artizanale, provenind de la producători şi comercianţi diverşi. Spaţiul de la demisol va putea avea atât destinaţia de piaţă agroalimentară, căt şi de servicii conexe alimentaţiei publice. Primăria Sectorului 1 va întreprinde toate eforturile de a promova Piaţa Agroalimentară Amzei ca obiectiv turistic.

Echipa de proiect – Ilinca Macarie

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.