Procedura de achiziţionare de servicii de proiectare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii cu privire la construirea, amenajarea, restaurarea de clădiri sau amenajări spaţiale exterioare publice

Arhitectura este extrem de importantă pentru oraş. Nu numai că locuitorii oraşului, cei care o populează şi o folosesc, vor avea beneficii, dar şi imaginea oraşului în afară, pentru turişti, pentru străini va fi îmbunătăţită. De exemplu şcolile sunt locul unde copiii îşi petrec o mare parte din timp. Este foarte important să se simtă bine şi să înţeleagă de mici ce înseamnă un spaţiu armonios şi o arhitectură de calitate. Acest lucru le va influenţa în mod determinant dezvoltarea. Un program de reabilitare, modernizare şi înfrumuseţare a şcolilor din Bucureşti ar putea avea un impact enorm asupra generaţiilor viitoare.

Modalitatea concursului de proiectare, fie el de arhitectură, de urbanism sau de arhitectură peisagistică, este singura care garantează un produs de calitate şi o atribuire corectă pe bază de merit. Primăriile, ca autorităţi publice locale, au calitatea de autoritate contractantă în sensul legii 98/2016, deci au responsabilitatea de a promova o arhitectură de calitate pentru cetăţeni şi participă astfel la dezvoltarea armonioasă a oraşului. Pentru achiziţionarea de contracte de proiectare de clădiri şi amenajări cu caracter public, primăriile au responsabilitatea morală de a organiza concursuri de soluţii.

Așadar, proiectul prevede în cadrul proiectelor finanţate din fonduri publice sau fonduri structurale având ca obiect construirea, restaurarea, reamenajarea sau extinderea unei clădiri publice sau a unei amenajări spaţiale exterioare publice sau a unei clădiri cu funcţiune socială din Sectorul 1, contractul de achiziţie publică pentru serviciile de proiectare şi contractul de achiziţie publică pentru lucrările de construire aferente aceluiaşi obiectiv să fie atribuite separat, prin organizarea unor proceduri de achiziţie publică distincte.

În vederea pregătirii şi organizării procedurii de atribuire prin concurs de soluţii a contractelor de achiziţie publică pentru proiectarea unei clădiri publice sau amenajarea unui spaţiu public care face obiectul prezentei hotărâri, Primăria Sectorului 1 va colabora cu o organizaţie profesională din domeniul arhitecturii sau urbanismului.

Echipa de proiect – Ilinca Macarie

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.