Îmbunătățirea signalisticii și serviciilor de recepție în unitățile sanitare din subordinea A.U.I.P.U.S.P – Sector 1

Având în vedere faptul că Ministerul Sănătății își propune să crească numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu în cadrul spitalelor, buna orientare și ghidare a pacientului sunt necesare pentru eficientizarea activității spitalului, păstrarea ordinii în mediul spitalicesc, dar și pentru asigurarea unei bune experiențe a pacienților și vizitatorilor.

În acest sens, proiectul prevede sistematizarea şi standardizarea semnalizării și orientării din exteriorul și din interiorul spitalelor, pe baza datelor rezultate în urma unei cercetări relative la destinația și folosirea spațiului fiecărui spital; asigurarea de personal calificat și profesionist, altul decât cel de la firmele de protecție şi pază, ce va îndruma pacientul sau vizitatorul spitalului către departamentul solicitat; și existența, în permanenţă, la fiecare ghișeu de recepție, a unei condici de sugestii și reclamații, așezată la loc vizibil, și a formularelor de satisfacție privind serviciile medicale de care pacienții au beneficiat. Acest tip de formular va fi prezent și pe website-ul fiecărui spital.

În acest fel se urmărește informarea și ghidarea pacienților, rezultând intr-o experiență mai satisfăcătoare și ordonată în unitățile sanitare.

Echipa de proiect – Manuela Mureșan

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.