Îmbunătăţirea actului de transparenţă decizională şi accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public difuzate din oficiu

Mărirea gradului de acces din oficiu la informaţiile publice, deciziile şi actele normative din cadrul actului administrativ trebuie să fie într-o continuă procupare a primarului şi a consiliului local al sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Recomandările desprise din normele de aplicare ale legii 544/2001 susţin că instituţiile publice asigura publicarea informaţiilor “într-o formă accesibilă şi concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau instituţia publică” precum şi menţiunea conform căreia accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează şi prin pagina de internet proprie.
Beneficiile imediate pentru aparatul instituţiei primăriei decurg şi din faptul că un acces cât mai larg, oferit din oficiu, la informaţiile publice duce imediat la diminuarea în mod considerabil a solicitărilor punctuale de informații ale cetăţenilor. Acest lucru ducând la diminuarea gradului de încărcare a resurselor de timp pentru aparatul de angajaţi al primăriei.

Câştigarea încrederii cetăţenilor în actul de administrare deschide calea spre cultivarea spiritului de implicare civică a acestora. Participarea şi contribuţia din ce în ce mai activă şi mai informată a cetăţenilor la actul de decizie trebuie să fie un deziderat important pentru primăria şi consiliul local al sectorului 1, acest lucru ducând în timp la posibilitatea implementării unor proiecte cu impact pozitiv pentru comunităţile locale. Toate acestea au ca şi rezultat favorabil reconstrucţia sentimentului apartenenţei comunitare a individului, dorinţa sa de protejare a patrimoniului local şi de implicare în bunul mers a vieţii comunităţii.

Prin prezenta hotărâre următoarele informaţii, din cadrul Instituţiei Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, al direcțiilor și serviciilor din subordine şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 , se vor publica din oficiu pe pagina de internet a primăriei sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi pe paginile de internet ale instituţiilor aflate în subordine:

  • toate anunţurile de achiziţii publice, conţinând caietul de sarcini şi toată documentaţia aferentă;
  • toate referatele de atribuire ale achiziţiilor publice;
  • toate contractele de achiziţii publice încheiate, anexele acestora şi actele adiţionale survenite ulterior;
  • toate anunţurile pentru concursurile de ocupare de funcţii;
  • toate rezultatele concursurilor de ocupare de funcţii;
  • toate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire eliberate de primăria sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
  • toate anunţurile de intenţie elaborare documentaţii de urbanism PUD, însoţite de planul de încadrare şi reglementările aferente;
  • proiectul de buget, bugetul aprobat, toate rectificările de buget survenite, execuţia bugetară, lista de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local;
  • toate convocatoarele de şedinţe de consiliu local, hotărârile de consiliu local, procesele verbale şi înregistrările şedinţelor de consiliu local;

Echipa de proiect – Cristian Bulfon

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.