Aprobarea îmbunatăţirii activităţii de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

În conformitate cu actele normative citate şi potrivit competenţei legale, Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin compartimentul propriu pentru relaţii cu publicul, înregistrează petiţiile şi urmăreşte soluţionarea şi redactarea răspunsurilor în termenul legal. Considerăm că din ce în ce mai mult, acţiunile Primăriei Sectorului 1 al Muncipiului Bucureşti, în ce priveşte bunul mers al comunităţii, trebuie să vizeze implicarea cât mai mare a cetăţenilor în observarea şi asigurarea bunului mers al comunităţii. Beneficiile rezultate în urma realizării acestui lucru sunt evidente şi pot consta, printre altele, în identificarea cât mai rapidă a disfuncţionalităţilor organizatorice sau instituționale, realizarea unor lucrări şi investiţii în concordanţă cu necesităţile reale ale comunităţilor din cartierele Sectorului 1, dezvoltarea spiritului de implicare civică a locuitorilor.
În acest sens, este foarte importantă existenţa unui instrument cât mai facil şi mai transparent, pentru preluarea, urmărirea stadiului şi soluţionarea petiţiilor primite de la locuitori.
Punerea la dispoziţie a unui astfel de instrument va mari gradul de interes al cetăţenilor pentru implicarea în bunul mers al comunităţii locale și creșterea încrederii în Administrația Locală a
Sectorului 1.

În momentul primirii unei petiţii, compartimentul de Registratură va furniza un număr de înregistrare atât celor care depun petiţia direct la registratură sau prin intermediul unei scrisori sau fax, cât şi celor care trimit petiţia prin poştă electronică.

Compartimentul de soluţionare a petiţiilor trebuie să furnizeze serviciului IT care se ocupă de actualizarea conţinutului secţiunii , stadiul soluţionării petiţiei înregistrate, după cum urmează:

 • la primirea şi înregistrarea petiţiei trebuie să trimită stadiul: “Petiţie înregistrată”;
 • dacă petiţia nu este de competența Primăriei Sectorului 1, trebuie să trimită stadiul: “Petiţia a fost redirecţionată”;
 • dacă petiţia nu are toate datele solicitate conform legii, pentru a putea fi prelucrata, trebuie să trimită stadiul: “Petiţie incompletă”;
 • dacă petiţia necesită mărirea termenului de soluţionare conform prevederilor legale, trebuie să trimită stadiul: “Termen de soluţionare mărit”;
 • la data trimiterii către petent a răspunsului petiţiei prin serviciul poştal, sau prin poştă electronică, trebuie să trimită stadiul: “Răspuns trimis prin…”, cu indicarea serviciului de expediere.

Se va crea o sectiune pe pagina de internet a primariei intitulata “Stadii de soluţionare petiţii”, în cadrul căreia să se va afişa stadiul petiţiilor primite. Structura de afişare trebuie să conţină sub formă tabelară următoarele date:

  • număr de ordine;
  • număr de înregistrare;
  • data înregistrării;
  • stadiul de soluţionare, sub forma descrisă la articolul 3.

Echipa de proiect – Cristian Bulfon

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.