Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădină publică

Context

Parcul Gării de Nord se află într-un important nod de trafic al ţării și al Bucureştiului, chiar în axa Gării de Nord, clădire clasată ca monument istoric, reprezentând astfel, din punct de vedere urbanistic și cultural, o carte de vizită și o primă impresie pentru vizitatorii și turiştii sosiţi în capitală cu trenul.

Parcul îndeplinește funcții de recreere, repaus, face așteptarea mai plăcută, dar este și obiectiv turistic; aceste funcții sunt afectate de stadiul de deteriorare în care se află momentan. Parcul face parte din zona de protecţie a monumentului istoric Gara de Nord și intră sub incidenţa normelor şi reglementărilor privind menţinerea şi întreţinerea spaţiilor: Raportul pentru București 2016, Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007), Declarația de la Toledo pentru dezvoltare urbană (2010). Ca atare, el necesită de urgenţă o schimbare de strategie, atât în ceea ce priveşte administrarea cât şi amenajarea sa; nu este suficientă o resistematizare.

Proiectul prevede pregătirea concursului de soluţii şi realizarea temei de concurs pentru: Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădină publică, din zona delimitată de str. Witting, Bd. Dinicu Golescu şi Str. Gării. Documentaţia de pregătire a concursului de soluţii va include, pe lângă Tema de Proiectare, și următoarele lucrări de specialitate: ridicare topografică, studiu geotehnic, raport de expertiză tehnică, releveu verde, documentatie privind reglementările de urbanism, documentaţie privind situaţia reţelelor, planşe anexe la temă.
Echipele participante trebuie să aibă specialişti în domeniul urbanismului, arhitecturii sau istoriei arhitecturii, peisagismului. Grădina va fi complet amenajată (acces, pază, loc de joacă pentru copii, țarc pentru animale de companie, surse de apă potabilă, toalete ecologice, iluminat, etc,), iar accesul în parc va fi gratuit.

Istoricul demersurilor efectuate de USR Sector 1 pentru clarificarea situației parcului

Situația parcului a intrat în atentia USR Sector 1 încă de la înființarea filialei, în noiembrie 2015. Demersurile pentru clarificarea situației parcului au inceput după constituirea Consiliului Local al Sectorului 1, unde echipa USR are 8 consilieri din totalul de 27. Mai jos aveți descriși pașii parcurși până acum de grupul de lucru, dar și etapele viitoare ale acestui proiect.

 1. 18.10.2016 A fost elaborat și depus proiectul de Hotărâre de Consiliu Local, care prevedea „Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădina publică. Accesati textul proiectului HCL Parcul Gării de Nord
 2. 06.01.2017 Am solicitat lămuriri compartimentului specializat din primărie, deoarece proiectul nu era pus pe ordinea de zi, primaria având obligația ca, în 30 de zile de la depunerea proiectului, să-l pună pe ordinea de zi a următoarei ședinte de consiliu local. Textul integral al sesizării depuse: Sesizare nepunere pe ordinea de zi a proiectului
 3. 11.01.2017 Am primit un răspuns incredibil de la Primăria Sectorului 1, aceasta motivând că nu se poate pune pe ordinea de zi proiectul, deoarece „Parcul Gării de Nord” nu se află în administrația Consiliului Local Sector 1, ci în adminstrarea Ministerului Transporturilor. Accesați acest document aici: Răspuns Primarie Sector 1, care spune că parcul este la Ministerul Transporturilor.
 4. 12.01.2017 Am inceput demersurile pentru clarificarea acestui aspect, noi având act de o hotărâre de Consiliu General al Municipiului Bucuresti din 2016, care prevedea transferul parcului către Consiliul Local al Sectorului 1. Accesați această hotărâre aici: HCGMB nr 129 din 2016
 5. 20.02.2017 Am solicitat Ministerului Transporturilor sa ne confirme că parcul nu se mai află în administrarea sa. Senatorul Vlad Alexandrescu a facut o primă interpelare în parlament cu privire la acest aspect. Accesati textul interpelării aici:Prima interpelare către Ministerul Transporturilor
 6. 02.03.2017 Am primit răspunsul la interpelare, de unde aflăm că parcul a fost transmis de la Ministerul Transporturilor către Primaria Generală a Municipiului București. Accesați acest document aici: Răspuns la prima interpelare către Ministerul Transporturilor
 7. 05.03.2107 În baza acestui răspuns, am revenit la Primaria Sectorului 1 pentru clarificări, de unde în continuare ne-au spus că parcul nu a fost preluat de ei, punându-ne la dispoztie documentele invocate în răspunsul inițial.
 8. 13.03.2017 Am fost nevoiți să revenim cu o a doua interpelare formulată tot de către senatorul Vlad Alexandrescu, tot către Ministerul Transporturilor. Accesati textul interpelării aici: A doua interpelare către Ministerul Transporturilor
 9. 03.04.2017 Am primit răspuns la această a doua interpelare, cu material suplimentar anexat, astfel că situația începea să se clarifice puțin. Accesați documentele aici: Răspuns la a doua interpelare către Ministerul Transporturilor
 10. 04.04.2017 În urma acestui al doilea răspuns, am concluzionat că transferul de la Primaria Generală către Primaria Sectorului 1 s-a blocat la ALPAB, acesta fiind în subordinea Primariei Generale și preluând în administrare parcul, după ce a ajuns la Primaria Generală de la Ministerul Transporturilor. Echipa de proiect a solicitat audiență la ALPAB.
 11. 09.05.2017 În cadrul întalnirii avute la ALPAB am încercat să clarificăm situația parcului, solicitând un motiv pentru care ALPAB nu a efectuat transferul către Primaria Sectorului 1. Nu au reușit să furnizeze un motiv anume. În afară de documentele obținute de la Primaria Sectorului 1, de la Ministerul Transporturilor, a textului hotărârii de consiliu general de transfer, le-am pus în vedere că, la momentul respectiv, parcul nu era în administrarea nimănui și că orice incident care ar avea loc în perimetrul parcului poate avea consecințe din cele mai grave. Atunci ALPAB a fost de acord să pună în aplicare Hotărârea de Consiliu General din 2016 și a solicitat Primariei Sectorului 1 să le comunice componența comisiei de preluare în administrare a parcului. Aici aveți acest document: Adresă ALPAB pentru PS1 pentru constituirea comisiei
 12. 17.05.2017 Proiectul de hotărâre de consiliu a fost redepus la secretariat, invocând adresa emisă de ALPAB. Aici aveți A doua depunere a proiectului
 13. 30.06.2017 Proiectul a fost pus pe ordinea de zi a ședintei de consiliu și a fost aprobat.
 14. 19.07.2017 Procesul verbal de predare primire a fost semnat de ALPAB și Consiliul local sector 1. Parcul a intrat în administrarea Consiliului local sector 1. Aici aveți procesul verbal 1 si aici  procesul verbal 2
 15. 14.07.2017 Anunt organizare întalnire cu locuitorii din jurul Parcului Gării de Nord si cetațenii interesați de subiect. Accesați invitația aici: invitatie parcul garii de nord
 16. 26.07.2017 Vrem să le mulțumim celor aproximativ 30 de cetățeni care au dat curs invitației noastre și au participat la întâlnire. Suntem foarte mulțumiți de cum a decurs dialogul cu dumneavoastră și de faptul că exista acest entuziasm în rândul membrilor comunității noastre. În continuare, vom organiza o dezbatere publică împreună cu Primarul și Consilierii locali, la care, de asemenea, vă invităm să participați, sperând să veniți cu același entuziasm și dorință de implicare.
 17. 25.08.2017 Suntem mulțumiți că încep să apară și rezultate vizibile pentru locuitorii Sectorului 1: ADP a început primele lucrări de întreținere și modernizare. Din păcate aşa cum funcţionează administraţia locală suntem conştienţi că procesul de reamenajare a parcului, iniţiat prin hotărârea de consiliu local depusă de grupul USR, va dura cel puţin 2 ani.
 18. 17.09.2017 Intrăm în posesia unui răspuns prin care aparatul Primăriei Sectorului 1 refuză să organizeze o dezbatere publică pe tema Parcului Gării de Nord. Este o desconsiderare a eforturilor de transparență a USR și a opiniei cetățenilor care au participat la întâlnirea referitoare la proiectul de amenajare a parcului. Nu vom ceda și vom continua demersurile pe acest subiect (vezi aici răspunsul)

  Din experienţa proiectelor USR aprobate în consiliu, aparatul primăriei va face tot posibilul să obstrucţioneze sau să întârzie cât poate de mult realizarea acestui proiect. Astfel că până în momentul în care parcul va intra efectiv în proces de reamenajare, ADP are obligaţia să-l aducă la un nivel adecvat pentru a fi frecventat de către cetăţeni şi să-l întreţină ca atare. Vă asigurăm că vom monitoriza îndeaproape aceste lucruri. Mai jos cateva imagini.

 

 

 

 

Demersurile USR pun în evidenţă faliile sistemului administrativ din România, care permit deresponsabilizarea autorităţilor, abandonul patrimoniului colectiv și nepăsarea față de cetăţeni.

Următoarele etape ale proiectului

Etapele de derulare a proiectului
Deoarece dorim ca acest proiect să constituie un model de bune practici și viziune modernă asupra implementării unui proiect cu impact asupra unei comunităti locale, USR Sector 1 va iniția întâlniri și consultări cu cetațenii care locuiesc în vecinătatea parcului, considerând câ această abordare este obligatorie pentru a garanta implementarea cu succes a unui proiect care trebuie sa aibă un impact general pozitiv pentru imaginea Bucurestiului și, în egală masură, sa deservească în mod corespunzător cerințele comunității locale.

Avem în vedere următorii pași:

 • Distribuirea unui material informativ locatarilor din jurul parcului, dar și celor care frecventează zona;
 • Organizarea unei intâlniri cu aceștia, în incinta parcului;
 • Organizarea unei dezbateri publice, în cadrul instituției Primariei sectorului 1, pentru a centraliza solicitările locuitorilor și ale cetațenilor interesați de acest proiect;
 • În urma acestei dezbateri și a întâlnirilor organizate, elaborarea unui document concluziv de care să se țină cont în elaborarea proiectului de reamenajare.

Cum vă puteți implica

Situația Parcului Gării de Nord în imagini (10.06.2017)

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.