Consilieri Sectorul 1

Clotilde Armand

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale – domeniul buget-finanţe

Oliver Leon Păiuși

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător – domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului

Ilinca Macarie

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător – domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului


Dorina Bănișor

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu – domeniul juridic şi patrimoniu


Manuela Mureșan

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu – domeniul juridic şi patrimoniu


Cristina Munteanu

Comisia de sănătate şi protecţie socială – domeniul social şi sănătate


Manuel Vieru

Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte – domeniul cultură, învăţământ şi sport


Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.