• 10 februarie 2020

Bd.Ion Mihalache 148D – ISTORIA UNUI PUZ DIN SECTORUL 1

Bd.Ion Mihalache 148D – ISTORIA UNUI PUZ DIN SECTORUL 1

Bd.Ion Mihalache 148D – ISTORIA UNUI PUZ DIN SECTORUL 1 150 150 USR Sector 1

Sunt Cristina Munteanu, am calitatea de Consilier local ales la S1 și vă prezint istoria unui Plan Urbanistic Zonal din Sectorul 1.

M-am implicat de la bun început pentru păstrarea locului de joacă și al spațiului verde din Bdul. Ion Mihalache 148D.

Trecând prin zonă in anul 2017, am observat un afiș al unui locatar care anunța că, dacă nu intervenim, în locul parcului va apărea un bloc.

La următoarea Ședință de Consiliu Local a Sectorului 1, convocată în data de 18 decembrie 2017, am făcut interpelare și am cerut acordul Consilierilor S1 să trimit către CGMB întâmpinarea noastră cu privire la această intenție de PUZ, solicitând Consiliului General al Municipiului București suspendarea procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru Bdul.Ion Mihalache 148D, pagina 27.
http://www.primariasector1.ro/…/20…/60%20PV%2018.12.2017.pdf

În data de 3 ian 2018 am primit o informare prin care întâmpinarea mea în calitate de Consilier local Sector 1 și în numele Consiliului local S1 va fi postată pe site-ul PMB.
Rezultatul demersurilor a fost ca PUZ -ul a fost suspendat timp de doi ani, până în data de 18 decembrie 2019, când, în Ședința ordinară de Consiliu General al Municipiului București, cu votul a 22 consilieri PSD-UNPR, 3 consileri PNL și 4 consileri PMP, acest PUZ a fost aprobat, pagina 600 a Procesului verbal al Ședinței.
http://www4.pmb.ro/…/se…/ordinea_de_zi/db/PV/pv_20191218.pdf

După ce am aflat, am pus afișele de informare pe gardul care împrejmuiește locul de joacă.
Urmare a acestui lucru, locuitorii din zonă au contactat USR S1 pentru a ne cere sprijinul.
La întâlnirea organizată de mine în data de 6 februarie 2020, am văzut cu stupoare prezența viceprimarului S1 Daniela Popa, care discuta subiectul cu cetățenii din zonă.
Ulterior, a sosit si consilerul local PNL Chirvasă Viorel, care a propus o întalnire la Primăria S1 în data de 10 februarie, de la ora 16:00.

Acum vine partea interesantă și vă detaliez toată documentația care a stat în spatele elaborării acestui PUZ :

În 16 noiembrie 2015 Primăria S1 a emis Certificatul de Urbanism 1845/158/M/27376 în care terenul este declarat neconstruibil prin invocarea Art.4 lit b.) si j.) din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și Ordonanța de Urgență nr.114/2007, care completează Ordonanța de Urgență 195/2005 privind protecția mediului.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673

▶️ Planul de amplasament privind Fișa bunului imobil cu număr cadastral al bunului imobil 6066, având la mențiuni «SPAȚIU VERDE »

▶️ În data de 30 mai 2017 Primăria S1 emite Certificatul de Urbanism 821/79/M/14152 în scopul “’construire clădire locuințe S+P+3E+4Duplex retras, împrejmuire organizare șantier”, prin care comunică beneficiarului că solicitarea pentru regimul de înălțime S+P+3E+4 retras-Duplex îl trimite către obținerea PUZ-ului de la PMB invocând Art.32 alin.1 pct. c.) din Legea 350/2001.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

Viceprimarul Daniela Popa și susținătorul dânsei prezent la întâlnirea din data de 6 februarie 2020 (vezi video aici https://web.facebook.com/USRSector1/videos/1045186652497140/ ) pretind că Primăria S1 nu avea altă soluție decât să emită acest certificat, lucru complet fals, pentru că Legea 350/2001, Art.32 are pctul a prin care “ autoritatea publică locală are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism : „a.) SĂ RESPINGA ÎN MOD JUSTIFICAT CEREREA DE MODIFICARE A PREVEDERILOR DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE”

Deci, practic, prin eliberarea celui de-al doilea Certificat de Urbanism , care a incadrat intravilanul situat pe Str.1Mai 148 D la categoria de folosință – curți-construcții, a permis proprietarului să solicite un PUZ .

Mă întreb cum în primul Certificat de Urbanism intravilanul apare ca spațiu verde, iar în al doilea Certificat de Urbanism intravilanul este la categoria de folosință curți-construcții și care sunt motivele pentru care Primăria S1 a retras statutul de spațiu verde și l-a incadrat la curți-constructii, având conform legii posibilitea de a elibera Certificatul de Urbanism sau să dea posibilitea Instanței să se pronunțe.

Trecând peste toate acestea și respectând dreptul de proprietate și PUG-ul Municipiulul București, orice proprietar poate construi în baza autorizației de construire ceea ce ii permite suprafața terenului, respectând reguli față de limita de proprietate, adică jumatate din înălțimea clădirii.
Deci, toate aceste instrumente stau în mâna Administrației Publice Locale.

Revenind la PUZ-ul obținut, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului spune foarte clar la Art.47 (1) PUZ este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrală a unor ZONE din localitate.

Iar la Alin.(2) : „PUZ cuprinde reglementări asupra ZONEI referitoare la : a.)organizarea rețelei stradale; b.) organizarea arhitectual-urbanistică în funcțile de caracteristicile structurii urbane; c.) modul de utilizare a TERENURILOR ; d.)dezvoltarea infrastructurii edilitare; e.) statutul juridic și circulația terenurilor; f.)protejarea monumentelor istorice ,” deci, cu alte cuvinte, nu se elibereaza PUZ pentru o ADRESĂ , ci exclusiv pentru o zonă.

Eliberarea PUZ-urilor pentru o altă destinație decât cea specificată în Lege nu reprezintă altceva decât un abuz al Administrației Muncipiului București, iar acest lucru, în cazul nostru, este certificat doar de către Instanța de Contencios Administrativ.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.